Unescon aineettoman kulttuuriperinnön hallitustenvälinen komitea on 14.12. kokouksessaan nimennyt pohjoismaisen limisaumaveneperinteen Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

Kyseessä on merkittävä tunnustus laajalle ja monimuotoiselle pohjoismaiselle limisaumavenekulttuurille, jonka juuret ovat tuhansien vuosien takana. Pitkien rannikoiden ja ainutlaatuisen järviverkoston vuoksi limisaumavene on ollut myös Suomen historiassa olennainen osa arkea niin kulkuvälineenä kuin kalastus-, kuljetus ja myöhemmin virkistyskäytössä. Limisaumainen soutuvene järven rannalla tervantuoksuineen on syöpynyt lähtemättömästi lukuisten suomalaisten kulttuuriperimään.

Ensimmäinen yhteispohjoismainen monikansallinen hakemussynnytti uusia yhteyksiä pohjoismaiden ja eri puuveneiden parissa toimivien organisaatioiden kanssa. Hakemuksen taustalla on yhteensäparisataa alan toimijaa: veneenveistäjiä, yhdistyksiä, museoita ja koulutustahoja. Myös suomalaiset puuvenetoimijat yhdistivät voimansa ensimmäiseen yhteispohjoismaiseen Unesco-hakemukseen, mukana oli 19 alan toimijaa. Hakemusprosessi käynnisti monenlaisia hankkeita perinteen puolesta eri puolilla pohjolaa. Suomen puuveneveistäjät ry:lläon työn alla kaksikin eri hanketta, joissa kehitetään limisaumaista puuvenettä. 

Elävä perinne on kuitenkin monella tapaa uhattuna. Vuosituhannen alusta alkaen maassamme on lakkautettu lukuisiapuuveneenveistoa opettaneita kouluja. Jäljellä olevat veistämöt ovat suurimmalta osaltaan pieniä, yhden miehen verstaita ja harvoilla suuremmilla toimijoilla on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa. Useimmat veistämöt keskittyvät korjauksiin ja uudisrakenteita tehdään vähemmän. Käsityöläisyys ammattina on maassamme haastavaa ja useat veistäjät ovat joutuneet lopettamaan taloudellisten realiteettien tai kohtuuttomien viikkotyötuntien vuoksi. 

Uhkien rinnalla kentältä kuuluu myös positiivisia signaaleja ja limisaumaveneperinteen pääsy listalle lisää toivoa ainutlaatuisen puuveneperinteen säilymisestä sekä sen kulttuurihistoriallisen arvon merkityksen ymmärtämisestä alan toimijoiden, päättäjien ja suuren yleisön keskuudessa.

Lisätiedot:
Puuveneveistäjät ry              


Puheenjohtaja                                Tiedotusvastaava
Jari Vanhatalo                                  Mats Vuorenjuuri
info@miiluboats.com                     mats@nordiccraft.fi

Puh. 050 322 3950                             Puh. 045 638 8070

Puuveneveistäjät ry on vuonna 1991 perustettu ammattiveistäjien yhdistys, jonka tavoitteena on edistää veneenveiston harjoittamisen yleisiä ja yhteisiä edellytyksiä. Koulutuksen ja jäsentapaamisten lisäksi yhdistys julkaisee VeneenVeistäjä-lehteä ja tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden näkyvyyteen yhteisosastolla Helsingin Vene-Båt -messuilla.

Suomessa limisaumaveneperinnehakemusta on koordinoinut Museovirasto

Leena Marsio, erikoisasiantuntija
Museovirasto 
leena.marsio@museovirasto.fi
puh. 02953 36017

https://www.museovirasto.fi/fi/ajankohtaista

https://www.museovirasto.fi/fi/medialle/unesco

Elävän perinnön wikiluettelo: Limisaumaisen puuveneen veisto sekä Purjehtiminen perinteisillä puuveneillä

Muita uutisia aineettomasta kulttuuriperinnöstä

Lisätietoa aineettomasta kulttuuriperinnöstä

#limisaumavene #eläväperintö #Unesco @Museovirasto

Taustaa: Unescon yleissopimus ja luettelot

Luettelot liittyvät Unescon yleissopimukseen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta, johon Suomi liittyi vuonna 2013. Suomen ensimmäinen kohde luetteloissa on saunaperinne, joka nimettiin vuosi sitten. Sopimuksella edistetään aineettoman kulttuuriperinnön suojelua ja tehdään ihmisten, yhteisöjen tai ryhmien erilaisia kulttuuriperinteitä näkyväksi. Sopimukseen kuuluu myös, että kulttuuriperintöä luetteloidaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Unesco aineettoman kulttuuriperinnön luetteloista löytyy ennen meneillään olevaa kokousta yhteensä 584 kohdetta 131 maasta. Tänä vuonna käsittelyssä on 60 hakemusta.