VEISTOKAARI OY

Veistokaari oy on puuveneisiin ja puulaivoihin erikoistunut puuveneveistämöni. Olen toiminut Suomenlinnassa vuodesta 1986. Vuosien varrella veistämöstä on valmistunut reilusti yli toistasataa uutta puuvenettä. Yritys on ollut mukana rakentamassa uusia puulaivoja ja tehnyt mittavia entisöintejä miltei kaikissa Suomessa purjehtivissa puulaivoissa. Veistämössä on tehty lukuisia korjaus- ja entisöinti projekteja puuveneisiin.

 Yrityksen alkuvuodet veistämö hallinnoi Suomenlinnan kuivatelakan miltei kaikkia toimialoja ja olikin telakan suurin  työllistäjä. Miltei kaikki telakan vene- ja laivatyöt teetettiin Veistokaari Oy:llä. Yrityksessä oli tuolloin useita veneenveistäjiä ja metallityöntekijöitä, myöhemmin myös useita alihankkijoita. Viimeiset palkatut työntekijät lopettivat kuitenkin jo parikymmentä vuotta sitten.

 Nykyisin telakkaa hallinnoi Viaporin Telakka ry. Telakan työt on jaettu useille erialan yrittäjille. Veistokaari Oy:n lisäksi telakka-alueella toimii puolentusinaa veneen korjaajaa, veneveistämö, pienveiden telakointiin keskittynyt yritysyhteisö, purjeneulomo,  seppiä, ruokaravintola  ja vierasvenesatama. Lisäksi vuoden mittaan telakalla käy töissä useita eri alojen osaajia ympäri Suomea ja aina Virosta asti.

 Aikoinaan kun aloitin veistämistä ei Suomessa oltu veistetty ammattimaisesti laivoja yli kahteen vuosikymmeneen. Olikin hieman vaikeuksia löytää tietotaitoa jo kuolleesta ammatista. Suomenkielistä kirjallisuutta puulaivan rakentamisesta ei juuri ole, ja sen vuoksi kirjoitinkin kirjan puulaivan korjaamisesta. On hieman murheellista, että myös puuveneenveisto on tänä päivänä yhä harvempien taitajien käsissä.  Veneen veistäjiä oli kuitenkin vielä runsaasti minun aloittaessani  ja koulujakin useita. Veneen korjausta on tänäpäivänä melko paljon, mutta uusien veneiden veneenveistäjiä yhä vähemmän.

 Olen kuitenkin onnistunut jakamaan Veistokaari Oy:n laivanrakennus perinnettä seuraavalle sukupolvelle. Sain ilokseni tykkisluuppi Dianaa veistäessäni tutustua veneenveiston opiskelijoihin. Heistä innokkain oli Ibrahim Abu Shanab, tuttavallisemmin Abe. Hän on käynyt veneenveistokoulun Haminassa ja oli sen jälkeen talvet minulla apuna laivatöissä. Alalle ryhtyminen ei ole helppo päätös, mutta Abe teki rohkean päätöksen ja siirsimme työkalut ja veistämötilan Aben nimiin. Hän halusi aloittaa oman yritys toiminnan ja perusti Viaporin veistämön. Itse olen siirtynyt sivuun ja ohjaan sekä korjaus- että veistotyöt Viaporin veistämölle. Jatkan Veistokaari Oy:n nimissä telakalla konsultointia ja puutöihin liittyvää neuvontaa. Olen myös osallistunut telakan kehittämiseen ja tulevaisuuden turvaamiseen yhdessä Suomenlinnan hoitokunnan ja Viaporin telakka ry:n kanssa.

Veistokaari Oy
Mikael Holmström
0400 234 771